ชุดทดสอบสารพิษพาราควอตตกค้าง พร้อมคู่มือแสดงวิธีการใช้
ชุดทดสอบสารพิษพาราควอตตกค้าง 1กล่องใช้ได้100ครั้ง
(คิดเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 15 บาท 90 สตางค์ ต่อครั้ง)
ใช้ตรวจปริมาณสารพิษตกค้างในน้ำ ดิน ผักผลไม้
เพื่อชีวิตปลอดภัยและสุขภาพที่ดี ควรมีติดบ้านไว้ทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค
ใช้ตรวจสอบสารพิษตกค้างข้าว พืชผักผลไม้ ก่อนเก็บเกี่ยว มาบริโภคหรือจำหน่าย
ใช้ตรวจสารพิษพาราควอตตกค้างในพื้นที่เกษตรกรรม แหล่งน้ำ น้ำดื่มน้ำใช้ หรือ ดิน ในนาไร่สวน
ใช้ตรวจสารพิษพาราควอตตกค้างในสินค้าเกษตรตามท้องตลาด

เกษตรกรและบุคคลทั่วไป สามารถนำไปใช้ได้อย่างง่ายและประหยัด เนื่องจากราคาถูกกว่าการตรวจในห้องแลปที่มีค่าใช้จ่ายที่สูง ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรได้ตรวจสอบสารพิษก่อนนำไปใช้ จำหน่าย หรือบริโภคได้ สำหรับชุดทดสอบหาปริมาณสารพาราควอทแบบเทียบแถบสีมาตรฐานประกอบด้วยสารทดสอบ 3 ชนิด แถบสีมาตรฐาน สำหรับเทียบหาปริมาณ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ คู่มือการใช้ชุดทดสอบ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายเฉพาะ บุคคล สามารถนำไปใช้ทดสอบหาปริมาณสารพาราควอทตกค้างในระดับต่ำกว่า 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยสามารถ ทราบผลการตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่เกิน 5-10 นาทีต่อหนึ่งตัวอย่าง ทำให้สามารถลดระยะเวลาในการตรวจสอบ ได้มาก มีความถูกต้องแม่นยำในการหาปริมาณสารพาราควอทในตัวอย่าง น้ำ ผัก ผลไม้และเมล็ดธัญพืช สามารถใช้ ทดสอบตัวอย่างได้ 480 ถึง 510 ตัวอย่าง สามารถนำไปใช้ทดสอบหาปริมาณพาราควอทในตัวอย่างน้ำ ผัก ผลไม้และเมล็ดธัญพืชได้ โดยใช้เวลาตรวจสอบ รวดเร็ว สามารถอ่านปริมาณความเข้มข้นได้จากแถบสีมาตรฐาน สามารถนำชุดทดสอบไปใช้ในภาคสนามได้แบบพกพาได้ (*สินค้าได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอนุสิทธิบัติ ห้ามทำซ้ำ หรือลอกเลียนแบบ)

ชุดทดสอบสารพิษพาราควอต Paraquat Test Kit

฿1,590.00Price

  CONTACT US
  Nature Food Products And Marketing Limited Partnership

  Head office: 79 Moo 6 Srakhut, Chumponburi, Surin,Thailand 32190 
  Saraburi office:10 Moo 2 Kaisao, Nongsaeng, Saraburi, Thailand 18170
  Thai language service number 098 746 7721
  International service number Tel.+66 9 1 042 9022 , +66 8 4522 5024 
  Email: naturefoodth@gmail.com, trade@naturefoods.co
  www.naturefoods.co

  • naturefood fan page

  Download NATURE FOOD

  Global foods and agricultural products trading application

  download on app store_edited.jpg
  en-play.png

  © 2012 by NATURE FOOD PRODUCTS AND MARKETING LIMITED PARTNERSHIP