ส่งออกข้าว ส่งออกอาหาร ส่งออกสินค้าเกษตร
สำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย(SME)
บริการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปต่างประเทศ
Food logistics Service (connected local to global market)
กรอกข้อมูล >  ส่งข้อมูล >  ชำระค่าธรรมเนียม >  รับอัตราระวางสายเรือ
อัพโหลดinvoice(ถ้ามี)
Upload supported file (Max 15MB)
arrow&v

CONTACT US
Nature Food Products And Marketing Limited Partnership

Head office: 79 Moo 6 Srakhut, Chumponburi, Surin,Thailand 32190 
Saraburi office:10 Moo 2 Kaisao, Nongsaeng, Saraburi, Thailand 18170
Thai language service number 098 746 7721
International service number Tel.+66 9 1 042 9022 , +66 8 4522 5024 
Email: naturefoodth@gmail.com, trade@naturefoods.co
www.naturefoods.co

  • naturefood fan page

Download NATURE FOOD

Global foods and agricultural products trading application

download on app store_edited.jpg
en-play.png

© 2012 by NATURE FOOD PRODUCTS AND MARKETING LIMITED PARTNERSHIP