Image by Jean Carlo Emer
Image by Mehrshad Rajabi

ร่วมสนับสนุนการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

จากวัตถุดิบเกษตรและสมุนไพรไทย
เพื่อใช้เป็นสารเสริมอาหาร
จากธรรมชาติ 100%
กระตุ้นการผลิตน้ำนมในวัวนม

เนเจอร์ฟู้ด ประกาศขอรับการสนับสนุน
การร่วมลงทุน และตัวแทนจำหน่าย
มีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่วัตถุดิบทางการเกษตรและสมุนไพรไทย
เพื่อต่อยอดการวิจัยพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์และส่งออกสู่ตลาดโลก

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย
เพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ชุมชน

เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค

นักลงทุน ผู้จัดจำหน่าย และประชาชนทั่วไป

ที่ประสงค์ให้การสนับสนุน การลงทุนวิจัยพัฒนา
และการดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ของสังคม

โดยใช้ Deep Bio Technology เพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบเกษตรไทย

สามารถสนับสนุนได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1.บริจาค

2.ซื้อสินค้าระดมทุน 

3.สมัครร่วมลงทุน


 

ข้อมูลโครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์

ปัจจุบันผู้บริโภคทั่วโลกตระหนักถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้น

เนเจอร์ฟู้ด จึงได้ทำการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบเกษตรและสมุนไพรไทย
หลากหลายชนิด เพื่อใช้เป็นสารเสริมอาหารกระตุ้นการผลิตน้ำนมในวัวนม

โดยคัดสรรวัตถุดิบสายพันธุ์กล้วยไทยที่จำเพาะเจาะจง ไม่มีสารที่เป็นพิษ
และให้คุณประโยชน์สูงต่อสุขภาพของวัวนม

นำมาสกัดและผลิตในรูปแบบผง โดยใช้วัตถุดิบธรรมชาติ100%
ไม่มีสารเคมีเป็นส่วนผสม

จนได้ผลิตภัณฑ์ ผงปลีกล้วยสกัดเข้มข้น เพื่อบำรุงสุขภาพวัวนมเร่งการผลิตนม

Concentrate Banana Flower Powder (Cow Feed Additive)

ใช้สำหรับผสมอาหารเพื่อช่วยบำรุงสุขภาพวัวนม แพะนม
ช่วยให้ผลิตนมได้มากขึ้น ทดแทนการใช้สารเคมีและฮอร์โมน

เนื่องจากเป็นสารธรรมชาติ100%

จึงดีต่อสุขภาพสัตว์เลี้ยงและปลอดภัยต่อสุขภาพผู้บริโภค

ช่วยเสริมสร้างจุดเด่นด้านสุขภาพให้แก่ผลิตภัณฑ์นมของไทยเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก

และยังมีส่วนช่วยสนับสนุนอาชีพเกษตรกร สร้างงาน สร้างรายได้ ให้ชุมชน 
กลุ่มเกษตรกร และวิสากิจชุมชนผู้ปลูกกล้วยในหลายจังหวัด ช่วยยกระดับชีวิตเกษตรกรไทย

สารสกัดหัวปลีกล้วยผงเข้มข้น บำรุงน้ำนม.j
บริจาค

บัญชีรับเงินบริจาค ธนาคารกสิกรไทย 
ชื่อบัญชี ข้าวออร์แกนิกเนเจอร์ฟู้ด(วิสาหกิจเพื่อชุมชน) โดย นายมานพ แก้วโกย
Nature Food Organic Rice Community Enterprise by Manop Kaewkoi
เลขบัญชี  053-1-65679-2 

แจ้งข้อมูลผู้บริจาค

เพื่อสนับสนุนการวิจัยผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบเกษตร

เครื่องกำเนิดรังสี UV กำจัดเชื้อไวรัส COVID19 แบบพกพา 1,900 บาท

กำจัดไวรัสบนพื้นผิวต่างๆ 99.99% ภายใน 10 วินาที

UV กำจัดเชื้อไวรัส Covid19
UV กำจัดเชื้อไวรัส Covid19

UV กำจัดเชื้อไวรัส Covid19

UV กำจัดเชื้อไวรัส Covid19
UV กำจัดเชื้อไวรัส Covid19

UV กำจัดเชื้อไวรัส Covid19

UV กำจัดเชื้อไวรัส Covid19
UV กำจัดเชื้อไวรัส Covid19

UV กำจัดเชื้อไวรัส Covid19

UV กำจัดเชื้อไวรัส Covid19
UV กำจัดเชื้อไวรัส Covid19

UV กำจัดเชื้อไวรัส Covid19

1/5
สมัครร่วมลงทุน
สมัครร่วมลงทุน

เพื่อสนับสนุนการวิจัยผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบเกษตร