LOGO%20Grand%20NATUREFOOD%20TM_edited.pn

เนเจอร์ฟู้ด ก่อตั้งและบริหารโดยเกษตรกร

เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร
และเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค

ความเป็นมา

     เนเจอร์ฟู้ด ก่อตั้งโดย คุณมานพ แก้วโกย ลูกชาวนาที่ครอบครัวมีฐานะยากจน 

ซึ่งต้องดิ้นรนต่อสู้จนเรียนจบการศึกษาสาขาวิศวกรรมเคมี และศึกษาเพิ่มเติมในวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ และหลักสูตรนักวิจัยกำจัดเชื้อก่อโรคในอาหาร เพื่อนำความรู้มาช่วยชุมชน โดยการก่อตั้งกิจการเพื่อสังคม ชื่อ เนเจอร์ฟู้ดโปรดักส์แอนด์มาร์เก็ตติ้ง  
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร โดยทำหน้าที่ วิจัย ผลิต และส่งออกข้าวออร์แกนิก อาหารเพื่อสุขภาพ และสินค้าแปรรูปจากวัตถุดิบเกษตรและสมุนไพรไทย ร่วมกับชุมชน เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างสุขภาพดี

โดยเนเจอร์ฟู้ด มีภารกิจที่จะต้องช่วยเหลือเกษตรกรในการพัฒนาวิธีการทำเกษตรกรรมที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ การวิจัย การแปรรูปผลผลิตเกษตรและสมุนไพร การหาตลาดทั้งในไทยและต่างประเทศ​ โดยทำสัญญารับซื้อผลผลิตเกษตรล่วงหน้าที่ให้เกษตรกรมีส่วนร่วมกำหนดราคาซื้อขายอย่างเป็นธรรม 

     เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่ยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ลูกหลานของเกษตรกรมีโอกาสทางการศึกษาที่ดียิ่งขึ้น สามารถกลับมาพัฒนาชุมชน และประเทศให้เจริญก้าวหน้า นำไปสู่ความมั่นคงทางอาหารและการดำรงชีวิตที่มีความสุขอย่างยั่งยืน ของประชากรในสังคมโลก

NATUREFOOD Founded and operated by farmers

For solving poverty of farmers and for better consumer's health.

Our Background Story


Nature Food Products And Marketing Ltd.,Part.
was found by Mr.Manop Kaewkoi a poor student from farmer familiy in Thailand who graduated chemical engineer & Cirtificates Process Authority for LACF Foods since 2012 to solve poverty problem of millions farmers by research and develop food & agriculture products, logistic in rural area of Thailand.
Aim to enrich micro farms, enhance food safety and food security.
Company are working with more than 6,500 farmers in Thailand,
We proocessing, exporting organic rice, sweet corn,
fruit snack and ready to eat rice and food products to global markets.

ASEAN AGRICULTURE SUMMIT 2018

THE NEXT BIG THING

Global food security & sustainability.

Honor Expirience & Award

SAFE FOOD For  GOOD LIFE

Enrich Micro Farm, Fulfill Happiness & Healthy Life since 2012
AT the LAb

CERTIFICATES

Government Support

Bord Of Investiment (BOI)

Support free tax for investing
in agriculture business in Thailand

More Details

-Meet Us-

Manop Kaewkoi

Chief  Executive Officer

ปัจจัยความสำเร็จของการทำเกษตรกรรม ประกอบด้วย พันธุ์พืช การจัดการ สิ่งแวดล้อม การตลาด และประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค 

เนเจอร์ฟู้ด มุ่งมั่นพัฒนาภาคการเกษตรในทุกๆด้าน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรและผู้บริโภค

-

Thanapat Wongyai

Chief  Financial Officer

เนเจอร์ฟู้ด ช่วยให้เกษตรกรมีช่องทางจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น และเพิ่มรายให้ให้เกษตรกร ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อการทำเกษตรกรรม

เนเจอร์ฟู้ด จะไม่หยุดพัฒนา

เพื่อส่งมอบบริการที่ดีที่สุด

แก่เกษตรกรและผู้บริโภค

-

Posaathorn Wittayapreechapon

 

Chief  Technology Officer

เนเจอร์ฟู้ด

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพลัง

ขับเคลื่อน แก้ไขปัญหาภาคการเกษตร

เพิ่มรายได้ ลดต้นทุน ช่วยให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

-

Nanthita Songpram

 

Chief  Marketing Officer

เนเจอร์ฟู้ด

คือเพื่อนคู่ใจของเกษตรกรที่ช่วยเพิ่มช่องทางขายสินค้า
เมื่อสินค้าคุณภาพดี มีพันธมิตรด้านการตลาดที่ดี และบริการประทับใจ จะช่วยให้เกษตรกรเติบโตอย่างยั่งยืน

-

Phuvin Kongsawat

 

Chief  Information Officer

ปรัชญา สำคัญที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จสูงสุดในธุรกิจ
คือ การเข้าใจอย่างถ่องแท้

ผมเรียกมันว่า ปรัชญา
" High Understand,
High return "

-  Visit  -

NATURE FOOD PRODUCTS AND MARKETING LIMITED PARTNERSHIP

Surin Factory Address: 79 Moo 6 Srakhut, Chumponburi, Surin,Thailand 32190 
Saraburi Factory Address:10 Moo 2 Kaisao, Nongsaeng, Saraburi, Thailand 18170
Thai language service number 098 746 7721
International service number Tel.+66 9 1 042 9022 , +66 8 4522 5024 
Email: naturefoodth@gmail.com, trade@naturefoods.co

-  CONTACT US  -

For questions about any of our products, or help with placing your order, don't hesitate to contact us:

Email:  trade@naturefoods.co  /  Phone:  +66 84  522 5024 Mobile:+66 91 042 9022

  • See Real Social Impact On Facebook
  • Keep to updates on Twitter
  • NATUREFOOD On Google Plus

Name *

Email *

Message

CONTACT US
Nature Food Products And Marketing Limited Partnership

Head office: 79 Moo 6 Srakhut, Chumponburi, Surin,Thailand 32190 
Saraburi office:10 Moo 2 Kaisao, Nongsaeng, Saraburi, Thailand 18170
Thai language service number 098 746 7721
International service number Tel.+66 9 1 042 9022 , +66 8 4522 5024 
Email: naturefoodth@gmail.com, trade@naturefoods.co
www.naturefoods.co

  • naturefood fan page

Download NATURE FOOD

Global foods and agricultural products trading application

download on app store_edited.jpg
en-play.png

© 2012 by NATURE FOOD PRODUCTS AND MARKETING LIMITED PARTNERSHIP